Konfirmasjon

Vil du bli bedre kjent med Jesus og Bibelen, finne ut mer om kristen tro og ha et godt fellesskap?

Konfirmasjonsåret er et spennende år hvor du kan utvikle ditt forhold til Jesus, lære mer om Gud i bibelen og i hverdagen. Sammen skal vi se på forskjellige tematikk og lære mer om hva det vil si å være en kristen. Vi håper at året kan gi nye opplevelser, vennskap og være en plass med rom for undring og spørsmål.

Konfirmantundervisningen gjøres i samarbeid med Salt Trondheim, og foregår i Salem sine lokaler hver andre/tredje fredag kl 17:30- 19:30. Enkelte av samlingene vil det bli servert noe å spise, men ellers bør konfirmanten ha spist på forhånd.

Konfirmantarbeidet i Salem menighet knyttes tett opp til ungdomsarbeidet Solid. Solid treffes hver fredag kl 19:30 i Salem midt i Trondheim sentrum. Dette er ungdommenes egen gudstjeneste hvor vi har møte for og med ungdommer, kafé med sosialt, spill og gøy etterpå. Det forventes at konfirmantene deltar på Solid, Salt eller annen gudstjeneste jevnlig gjennom året (minimum 8 ganger).

Konfirmantåret 2018/2019

  1. Konfirmantsamlinger annenhver/tredjehver fredag kl. 17.30 – 19.30. (Detaljert plan er klar ved oppstart)
  2. Bli-kjent tur for konfirmantene 14. – 16. september.
  3. Tenåringskonferansen IMPULS Trondheim 1. – 3. februar 2019.
  4. Tur til London for konfirmantgruppa i april 2019.
  5. Konfirmasjonsgudstjeneste 2. juni 2019.
Faglig innhold

Gjennom konfirmasjonsåret får du lære mer om innholdet i den kristne troen og det å ha et forhold til Jesus i tro og praksis. Ved oppstart får du en dato- og temaplan for hele året. Vi bruker Tentro sitt undervisningsmateriale som kobler tema som Gud, livet og evigheten med hverdagen gjennom opplevelse, oppdagelse og oppdrag. Faste ledere som er en del av Solid vil følge konfirmantgruppa. Konfirmantopplegget vårt tilfredsstiller Den norske kirkes krav til innhold og omfang.

Kan jeg bli konfirmant i Salem?
Vårt konfirmantopplegg er åpent for alle som ønsker det. Konfirmantsamlingene annenhver/tredjehver fredag, de øvrige arrangementene og å delta på minimum 8 gudstjenester på Solid eller annet sted er obligatoriske.

Deltakeravgift
Deltakeravgiften for konfirmantåret 2018/2019 er kr 4,500. Dette inkluderer undervisningsmateriell, deltakeravgift på IMPULS og reise t/r Trondheim – London m/overnatting. Det må beregnes noen kostnader til mat/lommepenger i forbindelse med London-turen. Deltakeravgift faktureres i to deler, ved oppstart og etter nyttår.
Påmelding
Påmeldingsfristen for konfirmantåret 2018/2019 er 20. august. Meld deg på ved å fylle ut et skjemaet her
Mer info?
Ta kontakt med kontfirmantleder Ranveig Niemi. E-post: ranveig.niemi@gmail.com | Tlf: 992 75 504

Back To Top