15nov

Felles for hele menigheten!

Salem avslutter  40-dager med bønn med felles gudstjeneste for hele menigheten søndag 25.11 kl 11.00.

G19 gudstjenesten vil være med på festen og det vil derfor ikke bli gudstjeneste kl 19.00.

Velkommen!