22apr

Små fellesskap er viktig, særlig nå!

INTERESSERT?

Hvis du ikke har en smågruppe eller er med i en huskirke, så er du velkommen!
Dersom du er interessert i å bli med i en smågruppe, MELD DIN INTERESSE så kontakter vi deg så snart vi kan!

Dette gjelder uavhengig om du er vanligvis er en del av Lørdagsmøtet, G11, – eller G19 –fellesskapet, – eller er førstegangsbesøker i smågruppe eller huskirke. Vi oppretter nye grupper og huskirker, også digitalt. Ikke nøl med å melde deg. Les mer om mindre fellesskap nedenfor hvis du ønsker å vite litt mer om hva smågruppe og huskirke er. Hvis du ønsker å snakke med noen først har du kontaktpersonene under.

KONTAKPERSONER

Ta gjerne direkte kontakt med:
For Lørdagsmøtet: Henning på tlf: 46 88 63 73, epost: Henning.frestad(at)gmail.com
For G19: Anna på tlf. 93 63 06 13, epost: anna.bakkeboe(at)gmail.com
For G11: Berit på tlf. 48 01 67 87, epost beritsogard(at)gmail.com
For Solid: Ingrid Marie på tlf. 41 26 24 42, epost: ingridmarie(at)salemmenighet.no

OM MINDRE FELLESSKAP I SALEM

Salem Menighet bygger på to pilarer: Gudstjenesten i helgene, og smågruppefelleskap i ukedagene. Smågruppe er et mindre fellesskap, der det er lettere å dele fra hverdagen, dele tro, be for hverandre og utfordre hverandre. Vi tror det kristne livet først og fremst leves ut i hverdagene, derfor ønsker vi å utruste verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus til å leve hverdagen sin i etterfølgelse av Ham. 

En smågruppe eller huskirke i Salem består ofte av 4 til 10 personer, og de fleste møtes mellom 2 og 4 ganger månedlig. Her kan du bygge gode relasjoner, vokse og bli inkludert i fellesskapet. Det å møtes i et mindre fellesskap er alltid godt, både for å ha mulighet til å delta mer aktivt selv, og lytte til andres historier, liv og refleksjoner om tro.  

Siden mars har vi ikke kunne møtes fysisk i smågruppene, og vi vet ennå ikke når vi igjen kan møtes hjemme hos hverandre. Da er det likevel viktigere enn noen gang å ha et lite fellesskap å knytte seg til og engasjere seg i.  Mange av oss sitter mer eller mindre alene hjemme, og vi trenger alle å ha noen å bry oss om, noen å be sammen med, noen å samtale om tro og bibel med, – eller bare ha et kristent fellesskap å ta en kopp kaffe sammen med.  

Vi har flere smågrupper og huskirker i Salem. Vi oppfordrer disse til å fortsette å møtes. Både Zoom, Skype, Messenger og Facetime er plattformer som kan fungere i små grupper. Vi oppfordrer også de eksisterende smågruppene til å fortsette å møtes digitalt, og samtidig være åpne for å inkludere nye inn i fellesskapet. 

VÅRENS TILBUD

For alle smågruppene og huskirkene vil vi denne våren kunne tilby en videogjennomgang av Kolosserbrevet ved bibellærer Lars Olav Gjøra over flere korte episoder, med spørsmål til samtale og refleksjon.  
Del 1. «Det ustoppelige evangeliet og kunnskap om Guds vilje» finnes på YouTube her.
Del 2. «Jesus – universets sentrum» finnes på YouTube her.
Del 3. «Paulus’ lidelse og tjeneste» finnes på YouTube her.
Del 4. «Hvordan leve ut troen og stå imot presset» link
Del 5. «Det gamle og det nye mennesket» link