Taleopptak til påfyll

Her kan du lytte til opptak fra Salems gudstjenester.

Podcasts fra juni 2018 finner du på Salem Menighet Trondheim Podcast i appen Pocket Casts.
Podcast før juni 2018 finner du på Lydopptak taler

Back To Top