Håndtering av krenkelser

Salem menighet / Normisjon i Trøndelag ønsker å ta på alvor at mennesker i ulike sammenhenger blir utsatt for seksuelle krenkelser. Vi ønsker at det i vår organisasjon skal snakkes sant om dette, og påse at hendelser blir tatt tak i på en ordentlig måte. I arbeid med slike saker forholder vi oss til de retningslinjer som beskrives i Normisjonens dokument for håndtering av seksuelle krenkelser.

Normisjon regionale ressursgruppe på dette området består av følgende personer:

Inger Brit Rødberg Tlf: 97003680 E-post: Inger.Brit.Rodberg(at)normisjon.no
Kjellaug Andresen Tlf: 45619818 E-post: kjellaug(at)trondheimsamtalesenter.no
Erling Dalen Tlf: 90595928 E-post: erling.dalen(at)ntebb.no
Arne Chr. Rokseth Tlf: 90014992  E-post: arne(at)salemmenighet.no

Kontakt gjerne ressursgruppen ved behov.

Back To Top