01apr

Bidra med innspill på tegningene!

Vi bygger ny kirke sammen. Har du innspill?

Etter tiår med utredninger, prosjektgrupper og debatter er Salem menighet i full gang med byggeprosessen. For en knapp måned siden ble vår dispensasjonssøknad godkjent i Trondheim kommune, noe som betyr at vi får anledning til å bygge ut i Repslagerveita.

Rojo arkitekter har laget en fantastisk skisse til et ny kirke. Forrige uke ble menigheten invitert med inn til å gi sine tilbakemeldinger på et eget medlemsmøte, som også ble streamet via nettet.

Vi gir hele menigheten mulighet til å komme med innspill til tegningene som nå ligger på bordet. Disse er og tegnet med bakgrunn i de mange innspill som er kommet i tidligere runder/workshops.

Etter sommeren vil byggekomiteen gå videre med innspill sammen med arkitekt. Byggekomiteen har et mål om å legge frem en endelig skisse til et ekstraordinært årsmøte i høst.

Last ned:
Her ser du forslag til nye Salem menighet fra Rojo arkitekter

Har du innspill?

Send dine tilbakemeldinger til dawn@cowi.no

Ansvarlig rundt kommunikasjon i byggekomiteen oah@sjomatnorge.no