G19

Gudstjeneste søndag kveld i Salem menighet

Annenhver søndag kl 19 er det gudstjeneste med lovsang, nattverd, tale og forbønn i Salem menighet.

G19 ønsker å settte fokus på tilbedelse, disippelgjøring og fellesskap. Annenhver søndag samles vi i huskirker i mindre grupper for å dele et måltid mat, be og lovsynge sammen.

Alle generasjoner er velkommen på G19, og ønsker du å bli medarbeider eller være med i en huskirke kan du ta kontakt på g19@salemmenighet.no

Når?
Søndag kl 19.00
Hvor?
Prinsens gate 22b

G19_toppbilde

Kommende gudstjenester

Back To Top