G11

Vi samler hele familien

Tid: Søndag kl. 11.00
Sted: Storsalen i Salem menighet

Hver søndag kl. 11 samles alle generasjoner til gudstjeneste. Her er det lovsang, bibelundervisning og vitnesbyrd. Gudstjenesten avsluttes med at hele menigheten feirer nattverd. Etter gudstjenesten blir det kaffe og noe å bite i, og ofte finner vi på noe hyggelig sammen.

For å hensyn ta smitteverntiltakene i best mulig grad, anbefaler vi alle barnefamilier til å delta på friluftssøndagsskolen utendørs, les mer her. Etter gjeldende anbefalinger oppfordrer vi til at bare de som bor i Trondheim kommune kommer.

Back To Top