Utforsk:

Utforsk:

Disippelgjørende relasjoner v/Tove Årseth Larsen.

Dette er et seminar som tar et dypdykk i temaet disippelgjøring. Her skal vi se på hvordan man kan ha relasjoner hvor man både disippelgjør og blir disippelgjort, hva Bibelen sier om slike relasjoner og hvordan de kan se ut i dagens samfunn.

Utforsk: er Salems nye seminarserie hvor vi vil blant annet dykke dypere ned i temaene som blir tatt opp på møtene i Salem.
Søndag 1/3, kl. 19:00 i kaféen i Salem, er det tid for dette andre seminaret i Utforsk:.

Håper dere har lyst til å komme 🙂

Kafeen

Back To Top