Motivasjon 2018 – Møte med lovsang og undervisning

Motivasjon 2018 – Møte med lovsang og undervisning

«Vår identitet og vårt oppdrag»
m/Anne Birigitta L. Kvelland

Program og påmelding:
Motivasjon 2018 – Misjonskonferanse

Back To Top