Lovsang og bønnemøte

Lovsang og bønnemøte

Bønn for menigheten og byen.

Vanligvis begynner vi med lovsang og går over i bønn rundt kl. 20:00.

Kafeen

Back To Top