Gudstjeneste G11

Gudstjeneste G11

Taler: Jann Even Andresen
Tema: Livsnære fellesskap. Gal.6,1-10
Serie: Tilby åpne fellesskap

Back To Top