Gudstjeneste G11

Gudstjeneste G11

Taler:  Jann Even Andresen
Tema: Takknemlighet. Salme 103
Serie: 40-dagers bønn

Festgudstjeneste for hele menigheten som avslutning av 40-dager med bønn.

Back To Top