Gudstjeneste G11

Gudstjeneste G11

Taler :   Arne Christian Rokseth
Tema:  Relasjon Luk.10,38-42
Serie:  40-dagers bønn

Back To Top