G11

G11

Tema: Vår far i himmelen- La ditt rike komme.

Tekst:

Taler: Jann Even Andresen

Back To Top