Tjeneste

Tjenestegruppene bærer menigheten

Mye av aktiviteten i menigheten er basert på frivillige som ønsker å dele av sin tid og sine ressurser. Det er disse tjenestegruppene som får hele menigheten til å gå rundt og sørger for at vi kan ha søndagsskole, gudstjenester, smågrupper, huskirker, kor, dansegruppe og alt det andre vi driver med.

Vi ønsker å invitere deg, med de talentene du har, til å bidra i fellesskapet og dugnaden det er å være kirke. I en tjenestegruppe blir du del av et arbeidsfellesskap med faste oppgaver, som styres av en leder.

Tjeneste i ditt fellesskap

De ulike gudstjenestefellesskapene har ulike tjenestegrupper eller sektorer man kan involvere seg i. Det enkleste for å komme i gang er å huke tak i en leder eller pastor, og ta en prat om hva du ønsker å bidra med, og hvilke behov som finnes i fellesskapet. Et annet alternativ er å fylle ut dette skjemaet, så vil noen ta kontakt med deg. Vi trenger alle slags folk i tjeneste – og vil gjerne ha med akkurat deg!

Back To Top