Smågrupper

Gud, vennskap, livet.

Salem Menighet bygger på to pilarer: Gudstjenesten i helgene, og smågruppefelleskap i ukedagene. Smågruppe er et mindre fellesskap, der det er lettere å dele fra hverdagen, dele tro og utfordre hverandre. Vi tror det kristne livet først og fremst leves ut i hverdagene, derfor ønsker vi å utruste verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus til å leve hverdagen sin i etterfølgelse av Ham.

Et mindre fellesskap i Salem består ofte av 4 til 10 personer, og de fleste møtes mellom 2 og 4 ganger månedlig på kafé, på tur i marka eller hjemme hos hverandre. Her kan du bygge gode relasjoner, vokse og bli inkludert i fellesskapet.

Dersom du er interessert i å bli med i en smågruppe, fyll ut dette spørreskjemaet så kontakter vi deg så snart vi kan! Dette gjelder både om du er en del av Lørdagsmøte- eller G11-fellesskapet.

Velkommen

Send en mail til smaagrupper@salemmenighet.no dersom du har noen spørsmål.

Back To Top