Hilsen fra Madagaskar

Nora og Magnus Nesje Vatne er utsendinger fra Salem til Madagaskar hvor de bl.a. underviser misjonærbarn og har søndagsskole. De har skrevet et brev til menigheten der de forteller litt om hva de jobber med, og hvordan det er å leve som nordmann på Madagaskar – les om deres opplevelser i deres hilsen til Salem!

Her kan du lese mer om Salems misjonale arbeid i utlandet.

Utforsk:

Seminarserien Utforsk: gir bl.a. et dypdykk i temaer knyttet til gudstjeneste-talene og i hvordan man studerer Bibelske tekster. Seminarene holdes stort sett i kafeen i Salem på søndager kl. 19:00. Seminarholderne er knallgode folk som vil holde seminarer på sin måte – det blir alt fra ren tale, til diskusjoner, gruppearbeid og praktiske oppgaver.

Les mer om Utforsk og se det aktuelle programmet her.

Resultater Fastgiverkampanjen +50

Ved utgangen av 2014 hadde Salem menighet over 200 fastgivere. Givertjenesten er selve grunnstammen i menighetens økonomi og utgjorde i fjor ca 2,6 millioner kroner. I løpet av januar måned oppfordret vi dem som har funnet seg til rette i Salem til å bli fastgivere og å bli med på spleiselaget som en del av Fastgiverkampanjen +50.

Vi hadde et mål om å nå 50 nye fastgivere, samt å øke Salems årsinntekter med 300 000 kr. Progresjonen kan du få en oversikt over her. Innen den 1. februar har vi både fått 50 nye fastgivere, og økt årsinntektene med 400 800 kr! Dette gir menigheten større forutsigbarhet knyttet til inntekter, noe som muliggjør at mer av kollektinntektene kan gå til misjonsprosjekter – det er fantastisk 🙂

Dersom du ennå ikke har blitt fastgiver, kan du bli med og ta ansvar for fellesskapet ved å fylle ut skjema på nettsiden eller levere papirskjema i Salem.

Lørdagsmøter kun kl 20.00

Det er gledelig at stadig flere benytter seg av lørdagsmøtet kl 18.00, men i førjulstida reduserer vi til ett møte for å begrense belastningen på de som er i tjeneste.

Dette gjelder lørdagsmøtene følgende datoer:

  • 29. november
  • 6. desember
  • 13. desember

Lørdagsmøtet er tilbake både kl 18.00 og 20.00 lørdag 10. januar 2015.