09mar

Vi skal stemme inn nye styremedlemmer og behandle byggesaken!

1.4.2 2018 Innkalling til årsmøte i Salem menighet 2018

Årsmelding vil bli fremlagt med alle vedlegg på årsmøtet.