Utforsk: og Bibelkveld

UTFORSK:

Seminarkonseptet Utforsk: skaper arenaer hvor vi sammen kan dykke dypere i Bibelen og temaer som berører hverdag, tro og samfunn. Kom, og få med deg både kvalitetsundervisning og gode samtaler!

  • Søndag 12. jan [1800-2000]  – Bibelens store fortelling
  • Søndag 26. jan [1900-2100] – Bibelens troverdighet
  • Søndag 23. feb [1900-2100] – 1.mos 1-11
  • Lørdag 29.feb [etter LM] – Samlivsetikk
  • Utsatt inntil videre Søndag 8. mars [1900-2100] – 1.mos 12-50
  • Mandag 23.mars [1900] – Hvorfor forlater unge mennesker troen? V/ Jon Romuld Håversen
  • Lørdag 18.april [etter LM] – Seminar med Menneskeverd
  • Søndag 19.april [1900-2100]- Samlivsetikk (samme seminar som lørdag 29.feb)

Alle seminarene holdes i Lillesalen i Salem, og er gratis og åpne for alle!

BIBELKVELD

Etter å ha gjennomgått Det Nye Testamentet legger vi denne våren Bibelkveld på is til fordel for Bibel-Utforsk:

Back To Top