Mål og strategi

2012 - 2015

Tilbedelse

Strategi

Givertjeneste
Vi har som mål å finansiere menighetens drift gjennom fast givertjeneste. Vi ønsker å gi kollekter og arrangere giveraksjoner til prosjekter i byen, landet og verden.

Bønn
Vi ønsker at vi skal være i kontakt med Gud gjennom bønn i alt vårt arbeid. Vi ønsker at mennesker skal få forbønn for sine behov gjennom menigheten.

Lovsang
Vi har som mål å skape, forme og utruste lovsangsledere, lovsangere og musikere. Vi ønsker å lære opp barn og ungdom til å lede lovsang og spille i lovsangsband.

Kreative uttrykksformer
Vi har som mål å fremme kreative uttrykksformer som dans, drama, kunst, musikk, foto, film osv. – alt for å ære Gud.

Fellesskap

Strategi

Inspirerende gudstjenester
Vi vil invitere og inkludere nye mennesker på gudstjenestene våre. Vi ønsker at gudstjenesten skal være en arena for å møte Gud og dele liv sammen.

Livsnære smågrupper
Vi ønsker at smågruppen er et sted som hjelper oss å følge Jesus i hverdagen. Vi vil disippelgjøre mennesker gjennom studieopplegg som følger temarekkene på gudstjenestene.

Misjonale fellesskap
Vi ønsker fellesskap som har til hensikt å skape gode relasjoner til mennesker som ikke tilhører vår menighet idag.


Vekst

Strategi

Vi ønsker å disippelgjøre ledere gjennom ledersamlinger som Knutepunkt, Salem Lederskole og mentoring.

Vi vil bygge menigheten ved å forkynne Guds ord i våre fellesskap.

Vi ønsker å arrangere en konferanse som fokuserer på Guds nærvær.

Vi ønsker å arrangere tema- og bibelundervisning for menigheten.

Tjeneste

Strategi

Vi vil møte menneskers behov gjennom sjelesorg og samtale.

Vi vil møte menneskers behov gjennom konkret hjelp og støtte til mennesker som er i en vanskelig situasjon.

Vi ønsker å nå ut gjennom tiltak mot barn og unge gjennom 22B.

Vi vil nå ut til mennesker med Guds omsorg gjennom besøkstjeneste.

Evangelisering

Strategi

Vi vil som enkeltmennesker engasjere oss i lokalmiljøet der vi bor med naboer, skole, barnehage, velforening, idrettslag, studiestedet osv.

Vi vil stimulere til at familier sammen kan være i misjon lokalt og til verdens ende.

Vi vil aktivt arbeide for å komme i kontakt med en menighet i et annet land (Afrika, Asia, Sør Amerika) som vi kan støtte, hjelpe og utvikle en toveis relasjon til. For å sammen fortelle nye mennesker om Jesus.

Vi vil sende ut korttidsmisjonærer til Europa gjennom partnere som vi samarbeider med.

Back To Top