Fast givertjeneste

Salem menighet er som et eneste stort spleiselag.

De fleste av oss er vant med å betale faste regninger som husleie, strøm og telefon med avtalegiro eller i nettbank. Vi som går i Salem ønsker å oppfordre hverandre til å ha et ha et like bevisst forhold til å bidra økonomisk til menigheten.

Salem menighet drives ene og alene av gaver gitt av våre medlemmer og besøkende, i form av kollekter og givertjeneste.

Som fast giver har du rett på skattefradrag for inntil 16 800 kr pr år.

Du kan også gi en enkeltgave til kontonummer 4200 59 84208.

aktiviteter

Ja, jeg vil bli fast giver!

Navn

Adresse

Postnummer/-sted

E-postadresse

Beløp pr måned

Belast kontonummer

Dato i måneden for fast trekk

For å kunne opprette avtalegiro trenger vi din signatur. Vi sender deg ferdigutfylt avtalegiro-skjema som du signerer og returnerer til oss.

 

Back To Top